Danh sách nhà thuốc phân phối tại Hoàng Mai

Qúy khách có nhu cầu mua PM H-Regulator tại Hoàng Mai – Hà Nội, vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, nhà thuốc dưới đây.

STT  Tên Nhà Thuốc
1 NT Kim Xuyến, 149 Nguyễn Đức Cảnh
2 NT Yến Thanh, Số 112 Nguyễn An Ninh
3 NT Hà, Số 130 Nguyễn An Ninh
4 NT Tư Nhân, Số 125 Giáp Nhị
5 NT Tư Nhân, Số 10 Minh Khai,
6 NT Thành Công, 18 Định Công Thượng
7 NT Kim Đồng, Số 248 Minh Khai
8 NT Toan Bình, Số 523 Lĩnh Nam
9 NT Bảo Lan, Số 378 Lĩnh Nam
10 NT Tư Nhân, Số 33 Định Công
11 NT Hồng Đạt, Số 194 Đại Từ,