Danh sách nhà thuốc phân phối tại Hải Phòng

Qúy khách có nhu cầu mua PM H-Regulator tại Hải Phòng, vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, nhà thuốc dưới đây.

STT  Tên Nhà Thuốc
1 NT Trang 303 Cát Dài – 303 Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng
2 NT Đậm 303 Cát Dài – 303 Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng
3 NT 307 Cát Dài – 307 Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng
4 NT Thành Thủy 301 Cát Dài – 301 Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng
5 NT 295 Cát Dài – 295 Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng
6 NT 252 Cát Dài – 252 Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng
7 NT Mai – 48 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, HP
8 NT Thiện – 40 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, HP
9 NT 32 – 32 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, HP
10 NT 34 – 34 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, HP
11 NT Bệnh viện Phụ sản – 69 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, HP