Buồng chứng đa nang

hinh-anh-buong-trung-da-nang-640

Tìm hiểu về Hội chứng buồng trứng đa nang

Hội chứng buồng trứng đa nang (Hội chứng Stein-Leventhal) Là tình trạng vô kinh không phóng noãn .

Danh Mục